Leasing na auto pro lidi s exekucí

Leasing je nejrychlejším a nejpružnějším způsobem jak získat nový automobil. Proč zbytečně utrácet našetřené peníze a platit jej v hotovosti, když finanční prostředky můžete investovat i někde jinde a ještě se ziskem. Právě proto tuto moderní formu financování koupě vozu na leasing preferuje v České republice stále více lidí.

Sjednání leasingové smlouvy je záležitost přibližně půl hodiny, vždy se posuzuje zejména konkrétní vůz, který jste si vybrali. Je všeobecným faktem, že pořízení nového vozu na leasing se vyplatí spíše podnikajícím osobám, neboť měsíční splátky jsou plně uznatelnými daňovými náklady.

Další zajímavý článek:  Servis24 přihlášení na účet není jenom o správě vašeho účtu
Leasing na auto pro lidi s exekucí
Leasing na auto pro lidi s exekucí

Podnikatel si využitím leasingu zkrátí dobu odepisování vozu a po 3 letech jej může vyměnit za nový. Jedinou nevýhodou leasingu je možná vlastnický vztah, kdy se stáváte pouze nájemcem vozu. To tedy znamená, že po celou dobu platnosti leasingové smlouvy je vozidlo majetkem leasingové společnosti a vy s ním nemůžete nijak volně disponovat, ani jej prodat. Majitelem se stáváte až po zaplacení zůstatkové hodnoty vozidla, zpravidla po třech letech.

I lidé s exekucí si mohou pořídit auto na leasing

Každý prodejce aut vám při nákupu, ať už nového nebo ojetého vozu, nabídne určitou formu leasingu, kterou pro něj zajišťuje konkrétní finanční společnost. Vy pouze sdělíte svoje požadavky a možnosti a dle toho je s vámi sepsána leasingová smlouva. Sami si určíte výši měsíčních splátek a dobu splácení, která je od 12 až do 84 měsíců. Dohodnete se na výši akontace, ta se sjednává od 0% – 80% ceny vozidla. Pokud máte záznam v registru dlužníků  (bankovním nebo nebankovním), či je proti vám vedena exekuce, není to na překážku k získání leasingu.

Další zajímavý článek:  Servis24 přihlášení na účet není jenom o správě vašeho účtu

Máte-li exekuci, pak:

  • je vám úměrně této skutečnosti zvýšena akontace,
  • můžete případně ručit jinou osobou,
  • doložíte pracovní smlouvu a doklad o výši příjmů za poslední 3 měsíce nebo potvrzení od banky o zůstatku na účtu,
  • doložíte doklad SIPO nebo nájemní smlouvu potvrzující vaše trvalé bydliště,
  • předložíte dva doklady totožnosti.

V případě exekuce jsou měsíční splátky o něco vyšší, neboť finanční společnost podstupuje podstatně vyšší riziko pozdního placení splátek.

Leasingová smlouva

Při pořízení vozidla na leasing je stanovená povinnost, že vůz musí být pojištěn. Úhrada pojištění se také promítne do jednotlivých splátek. Leasingová smlouva dále musí určovat podmínky finančního vyrovnání v mimořádných situacích, kdy dojde třeba k odcizení vozidla nebo zda může leasingová společnost zastavit předmět leasingu bance. Smlouva rovněž vymezuje penále při prodlení s platbami ze strany nájemce a garantuje neměnnou výši měsíčních splátek po dobu její platnosti.

Další zajímavý článek:  Servis24 přihlášení na účet není jenom o správě vašeho účtu